Asbestsanering

Asbest, vars fibrer tränger ner i lungorna och kan orsaka cancer, har varit förbjudet att använda i mer än fyrtio år, men kan ännu finnas kvar i äldre byggnader – i isoleringsmaterial, i eternitplattor, i olika golvmaterial, i kakelfogar och så vidare. SanMix har Arbetsmiljöverkets tillstånd att utföra asbestsanering enligt de detaljerade kraven på utbildning och handhavande. De kan analysera om det förekommer asbest i din fastighet innan ombyggnadsarbeten startas, och sätta in de åtgärder som då eventuellt krävs.

En sådan analys av asbestförekomst bör också alltid göras när en fastighet brandhärjats, eftersom branden kan ha frisatt asbest från skadade delar av byggnaden. För att begränsa skadeverkningarna och inte utsätta saneringspersonal för onödiga risker ska en sådan asbestsanering alltid utföras innan brandsaneringen påbörjas.

Alla våra tjänster