Specialister inom sanering

Våra tjänster

Sanering och rengöring i Skaraborg

SanMix är en etablerad servicepartner till försäkringsbolag, kommuner och fastighetsbolag inom sanering och rengöring och med Skaraborg som arbetsområde. Med våra erfarna och specialutbildade tekniker rycker vi snabbt ut med jour både kvällar och helger. Vi hanterar skador, lösören och sanering inom brand, fukt, asbest, PCB, lukt, mögel, radon, olja, klotter och rengörning av tak, fasad och ventilation samt rivning och återställande efter skada. Vi är ett helägt dotterbolag i Skaraborgs Städ-koncernen vilket gör att vi även kan erbjuda heltäckande bygg- och industristädtjänster, även på kort varsel.

Om vår verksamhet