Luktsanering

Behov av luktsanering

Människans luktsinne är inte speciellt avancerat jämfört med de flesta djurs, men ändå krävs det inte mycket för att lukter ska bli påträngande och upplevas som obehagliga och oroande. Men lukter av olika slag kan inte bara vara störande och irriterande, utan i vissa fall till och med hälsovådliga. De kan också vara tecken på allvarligare bakomliggande orsaker. Det räcker sällan med att få bort själva lukten.

Många obehagliga lukter kommer från ämnen som avsatts på byggnadens väggar och golv och hänger alltså inte i luften. Det gör dem svårare att få bort, eftersom det inte räcker att till exempel bara måla över de drabbade ytorna. De skadliga ämnena sitter då kvar och tränger igenom färgskikten – det krävs en speciell spärrmålning efter saneringen, så att de ämnen som orsakar lukten försvinner för gott. Då behöver du SanMix!

Hitta källan

När du anlitar SanMix för luktsanering börjar vi alltid med att identifiera var lukten kommer från och hur den uppkommit. Ofta handlar det om fukt eller mögel, vilket kan kräva vidare kontroller och utredningar för att hitta de rätta insatserna i varje enskilt fall. Vad som behöver göras beror inte bara på hur skadan uppkommit, utan även på byggnadens konstruktion. Vi på SanMix har erfarenheten som hjälper dig fram till en långsiktig lösning!

Rätt metoder ger resultat

Andra lukter kan vara lättare att identifiera – katturin, brandrök, tobaksrök, nikotin, rutten mat, skadedjur och så vidare – och vissa som till exempel tobak och nikotin kan vara extra svåra att bli av med. Men var lugn – vi på SanMix har de rätta metoderna och medlen för att lösa problemen och se till att de inte kommer tillbaka, även i svårt drabbade lokaler – även om det i de allra värsta fallen kan krävas rivning av ytskikt för att nå ända fram. I sådana fall kan vi även bistå med återställande av ytskikt och ytbehandlingar.

  • Kemikalier anpassade för olika luktkällor
  • Högtryckstvätt för angripna ytor
  • Rökätare för trapphus m m
  • Ozonbehandling mot röklukt i möbler och textiler
  • Foggning med kemisk ånga mot mögel, nikotin- och brandlukt
  • Jonisering mot olika typer av odörer
Alla våra tjänster