Lösöresanering

I samband med många typer av skador är det inte bara byggnaderna som förstörs. Vid till exempel vattenskador, mögelskador eller brand tar ofta även inredning och värdeföremål skada. Sådana lösöreskador kan i speciella fall saneras med gott resultat redan på skadeplatsen, men resultatet blir oftast bäst om vi så snabbt som möjligt sätter in materialanpassade insatser i våra välutrustade saneringslokaler.

Vad går att rädda?

Svaret på frågan om vad som kan räddas är ofta: Mer än du tror! Teknikerna finns och det är snarare en fråga om det är ekonomiskt försvarbart – en diskussion som du bör ta med ditt försäkringsbolag så snabbt som möjligt. Möbler och textilier kan behandlas i ozonkammare, många föremål med hårda ytor kan diskas i specialmedel, trä och papper kan torkas, och så vidare – väldigt mycket kan återställas helt, eller åtminstone till ett godtagbart skick.

Evakuering av skadat lösöre

När en skada inträffar gäller det att så snabbt som möjligt få bort det som går att rädda från skadeplatsen, så att uppkomna skador inte förvärras. Vi gör en värdering av möjligheterna på platsen, dokumenterar alla föremål och prioriterar de ägodelar som har högst värden och störst chans att kunna återställas. Genom våra väl utprövade rutiner säkerställer vi att minimera effekterna av de uppkomna skadorna.

Alla våra tjänster