Brandsanering

Behov av brandsanering

En brand är bland det värsta som kan drabba oss, såväl som privatpersoner som företag. Det är lyckligtvis ganska sällan människor kommer till allvarlig skada i bränder, men konsekvenserna kan ändå bli förödande. Stora ekonomiska värden går förlorade, verksamheter lamslås och föremål med oersättliga affektionsvärden går bokstavligen upp i rök. Men det som vid en första anblick kan verka vara totalförstört behöver inte vara det. Med rätt kunskaper och rätt utrustning går mycket att rädda!

Snabbt på plats – jour dygnet runt

Att sätta in insatser så snart som det överhuvudtaget är möjligt är ofta avgörande för att begränsa värdeförlusterna vid brand, oavsett om skadorna kommer från själva branden, från sot och rök eller har uppstått genom släckningsinsatser. Därför har vi på SanMix dygnet-runt-jour och är redo att snabbt vara på plats för att minimera skadorna.

Prioritering efter skadebesiktning

Efter en inledande besiktning kan våra erfarna tekniker avgöra vilka delar av byggnaden som kan saneras respektive bör rivas och vilka föremål som kan räddas. Varje typ av skada har unika förutsättningar och efter bedömning sätter vi in de metoder och medel som fungerar bäst i varje enskilt fall.

Inventering och värdering

När vi brandsanerar gör vi en värdering för att se vad som är meningsfullt och möjligt att återställa med olika saneringsmetoder som tar bort brandlukt, sot och så vidare – insatser som vi sedan utför i våra specialutrustade lokaler. De föremål som är dyrast att ersätta prioriteras självklart – men även föremål med stora affektionsvärden, som t ex familjebilder, minnessaker och favoritleksaker, i samråd med de drabbade

Minimerat produktionsbortfall

I kommersiella fastigheter fokuserar vi på SanMix på att minimera kostsamma stillestånd och produktionsbortfall, så att verksamheten så snart som möjligt kan återgå till det normala. Utöver saneringen av lokalerna skyddas maskiner från vattenskador och korrosionsangrepp och datorer och annan elektronik torkas ut så att så mycket information som möjligt kan återskapas.

Alla våra tjänster