Avfuktning

Den fukt som finns i all luft kan ge upphov till mögelangrepp och andra skador på många material om den relativa luftfuktigheten är för hög. Fuktproblem uppkommer ofta i krypgrunder och på vindar som en följd av moderna isolerings- och uppvärmningsmetoder.

Uteluftsventilerade krypgrunder är känsliga för fukt som uppstår när varm luft strömmar in och kondenseras under det kalla, välisolerade bjälklaget.

Kalluftsventilerade vindar ger i huvudsak samma fuktproblematik som krypgrunden. Här är riskerna störst under den kalla årstiden, då taket och vindsutrymmet kyls ner.

Fuktproblem av detta slag kan vi på SanMix åtgärda med avfuktare, som sänker den relativa luftfuktigheten. Genom att förebygga fuktskador på vinden och i krypgrunden säkrar du husets värde och undviker dyrbara renoveringar längre fram

Alla våra tjänster