Blästring

Blästring är en effektiv metod för att rengöra fasta material som sten, stål eller betongytor. Blästringen kan utföras med många olika medier – allt från is till sand – beroende på material och vilken effekt du vill uppnå. Med blästring kan vi effektivt avlägsna rost, lös sittande puts, gammal färg och så vidare.

Alla våra tjänster