Elektroniksanering

Elektronisk apparatur är extra utsatt i samband med bränder. Den kan skadas både av värmeutvecklingen och av släckvattnet, och klorider som bildas under brandförloppet kan medföra att elektroniska komponenter rostar.

Våra samarbetspartners på elektronikområdet har specialanpassade lokaler där skadad elektronik behandlas med moderna metoder för att rädda så mycket som möjligt. När det handlar om datorer är det ofta rekonstruktion av sparade data som är det viktiga – maskinerna som sådana kan bytas ut, men innehållet i dem kan vara oersättligt. SanMix experter hjälper dig att göra det bästa möjliga av en svår situation.

Alla våra tjänster