Fuktutredningar

Mögel är ett besvärligt hälsoproblem som kan resultera i många typer av symptom som astma, allergier, trötthet och luftvägsbesvär av olika slag. Det kan också ge upphov till dålig lukt, som sätter sig i kläder och möbeltextilier. Mögel trivs i fuktiga omgivningar, där den relativa luftfuktigheten är över 75 procent. Men långt ifrån alla mögelangrepp är synliga för ögat, så det lönar sig att vara uppmärksam på tecken på fuktskador som missfärgningar, flagande färg eller fuktfläckar.

Utredning

För att hitta orsaken till ett angrepp genomför vi på SanMix en fuktutredning med hjälp avvår samarbetspartner Polygon, som tar prover på ytskikt och inomhusluft, som analyseras i ett laboratorium – allt efter behoven i det enskilda fallet. Ju tidigare vi kopplas in, desto enklare blir det att åtgärda problem och förebygga uppkomsten av nya och värre angrepp. Därför lönar det sig att kontakta oss så snart du misstänker att byggnaden drabbats av en fuktskada av något slag.

Sanering och avfuktning

När utredningen visar på vilka åtgärder som behövs inleder vi med att sanera, innan vi installerar tillfälliga eller permanenta avfuktningsanordningar anpassade till förhållandena i just din fastighet. I vissa fall kan ombyggnad eller renovering av delar av byggnaden krävas för att komma tillrätta med problemen på ett effektivt sätt.

Jour vid vattenskador

Jour

Alla våra tjänster