Klottersanering

SanMix har skonsamma och effektiva metoder för klottersanering på nästan alla tänkbara typer av underlag, bland annat med hjälp av högtryckstvätt, kemiska preparat och mekanisk bearbetning i form av blästring. I de fall klottret trängt ned i underlaget kan vi givetvis också måla om de drabbade ytorna.

Speciellt utsatta ytor kan vara värda att klotterskydda. Vi förser då ytan med en fuktgenomsläpplig hinna som hindrar att färg, klister och andra föroreningar får fäste. Eventuellt klotter kan då avlägsnas med vanligt vatten. Skyddet håller i flera år och kan lätt förlängas.

Klotterskydd är även lämpligt i hårt nedsmutsade miljöer som lackboxar eller smörjhallar, där den dagliga rengöringen då blir betydligt enklare.

Alla våra tjänster