Oljesanering

Oljeföroreningar är farliga för miljön och kan orsaka långvariga skador. Är olyckan trots omfattande förebyggande åtgärder ändå framme har vi på SanMix kunskaperna och tekniken att minimera skadeverkningarna. Redskapen kan vara kolfilter, absorberande material, pumpbrunnar eller mikroorganismer allt efter utsläppets art och miljön det skett i. I mark under hus använder vi mikroorganismer eller luftar ut kolväten.

Alla våra tjänster