Ventilationsrengöring

För att vidmakthålla ett sunt inomhusklimat behöver husets ventilationssystem rengöras regelbundet. Smuts i ventilationskanalerna kan orsaka hälsoproblem, men sänker också systemets kapacitet vilket höjer energiförbrukningen och sliter på utrustningen i onödan. Våra erfarna samarbetspartners är specialister på frisk luft – tala med oss, det lönar sig!

Alla våra tjänster